Övrigt

Greenlamp
Vesuvius arbetar sedan hösten 2014 pro bono med den i Schweiz baserade välgörenhetsorganisationen
GreenLamp. Organisationen grundades 2012 och arbetar på ett fantastiskt sätt för att stödja projekt
som främjar kvinnors och flickors rättigheter. Initialt i Etiopien. GreenLamps vision är att arbeta för
“A bright future for women and girls”, inspirerat av det afrikanska ordspråket; ”when you educate a
woman, you educate a community”. Läs mer om GreenLamp på www.greenlamp.ch

Böcker
Kursboken Barn- och ungdomssjukvård för Liber,
avsedd för gymnasienivå. På uppdrag av
bokförlaget Liber fick jag och frilansjournalistkollegan Gisela Zeime i uppdrag att skriva hela delen
i boken som tar upp olika fysiska och psykiska sjukdomstillstånd hos barn. Alla texter i boken fakta-
granskades sedan av medicinsk expertis. Uppdraget var ett resultat av mitt och kollegans mångåriga
och liknande arbete med Trygg-Hansas barnhälsosajt Trygga-Barn.

Boken Om pengar för Natur och Kultur, en faktabok i serien Upptäckaren, avsedd för barn
i mellanstadieåldern. Ett roligt projekt som tog mig och frilansjournalistkollegan Gisela Zeime till
såväl Myntverket i Eskilstuna som Riksbanken och Kungliga Myntkabinett i vårt researcharbete
och som satte vår förmåga att skriva för barn på prov.

 

FLER UPPDRAG UNDER ÅREN Aberdeen Property Investors – kundtidningen Entré  Brandskyddsföreningen – tidningen Brandsäkert Byggnads – verksamhetsberättelser, informationsmaterial m m  FFFF/Folkhälsoinstitutet – böcker, nyhetsbrev, konferensdokumentationer m m  Gammel Dansk Hönsehundklubben – tidningen GDH-Direkt m m  Guldfynd – personaltidningen Guld  Kalasform – en bakbok m m  Kungliga biblioteket – tidningen KB-Krönikan  Regionförbundet Uppsala Län – konferensdokumentation  Riksföreningen för Barnsjuksköterskor – tidningen Barnbladet  Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård – tidningen Ä  Röda Korset Sjukhus – personaltidningen Collega  Sjuksköterskor i Cancervård – tidningen Cancervården  Stiftelsen Allmänna Barnhuset – konferensdokumentationer  Stockholms Sjukhem – informationsmaterial  Svensk Fjärrvärme – verksamhetsberättelser  Trygg-Hansa – barnhälsosajten Trygga Barn