Konferensdokumentation

Vi hjälper er med konferensdokumentationer när det är viktigt för er att lämna ett bestående
värde av den kunskap som förmedlats.. Den ska förmedlas till konferensdeltagarna men i
lika stor utsträckning ska kunskapen spridas vidare. Mitt signum är att förmedla både känsla
och kunskap, lyfta det väsentliga och ändå få med helheten samt att presentera det på ett
lättillgängligt sätt.

Läs gärna mer under respektive bild.

Uppsala_Sida_01        FFFF-Skåne-framsida        Konferensdokumentation för Allmänna Barnfonden
Föreningen för familje-                            Regionförbundet Uppsala län                 Region Skåne  Läs mer                            Allmänna Barnfonden  Läs mer
centralers främjande  Läs mer                /Folkhälsomyndigheten  Läs mer