Redaktionell text

Redaktionell text för webb och tryckt media, är en av Vesuvius basverksamheter.

Här exemplifierad av pdf:er på några olika produktioner: Tidningen Cancervården,
Collega samt Att verka tillsammans – en bok om familjecentraler.

Läs gärna mer om projekten under respektive bild och se exempel på detta arbete
genom att klicka på bilderna.

cv4-framsida           Collega-framsida           SFHI-framsida
Tidningen Cancervården  Läs mer            Collega   Läs mer                                         Att verka tillsammans   Läs mer