Välkommen till Vesuvius Information!

I Vesuvius Information erbjuder jag, informatören och frilansjournalisten Eva Gärdsmo
Pettersson, såväl enskilda skribent-/journalistuppdrag som ett totalansvar för hela projekt
och produktioner. Uppdragsgivare är företag, organisationer, kommuner och landsting
samt andra informations- och mediaföretag.

Jag har en bakgrund inom hälso- och sjukvården och har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm – marknadsföringsinriktning. Jag har vid det här laget
många år bakom mig från informationsavdelning, PR-byrå och sedan 1997 egen
frilansverksamhet i aktiebolaget Vesuvius.

Bakgrunden har gjort mig till en erfaren generalist som kan skriva på ett begripligt sätt
om de flesta områden. Många av Vesuvius uppdrag rör sjukvård och barns/ungas hälsa.
Inom det området är medicin, omvårdnad, folkhälsa och social utveckling, några viktiga
nyckelord, men jag gör också organisations- och företagsinformation i olika former och
inom de mest skilda branscher och ämnesområden. Kommunikation och tydlig
information kan aldrig underskattas.

skribent, frilansjournalist